projecte bàsic

Fa referència al desenvolupament del projecte, la planta i els alçats de distribució, les medicions generals amb la definició bàsica de tipus de materials, per poder fer una valoració aproximada i general per partides (no desglossades) del total del projecte.

En aquest punt, el professional farà els plànols bàsics necessaris perquè els diferents industrials puguin fer-ne una valoració (aquests plànols són exclusivament una eina de treball per als industrials).