projecte executiu

Fa referència al desenvolupament de tot el conjunt de la documentació gràfica i escrita, necessària i imprescindible, que ens permet fer i executar l’encàrrec establert seguint d’una manera fidel el que indica el projecte bàsic. Aquest és un annex al projecte bàsic.