direcció de l’obra

La direcció de l’obra es durà a terme en el cas que s’accepti el projecte i pressupost aproximat d’obra. A continuació, es desenvoluparà tot el projecte modificant les diferents partides i fent les variacions i correccions oportunes per poder acotar l’execució, la supervisió i la direcció d’obra amb els diferents industrials subministrats i coordinats per insitubcn.