assessorament

Fa referència a qualsevol orientació o consell, ja sigui oral o escrit, sobre la idea de concepte, distribució, il·luminació, o proposta de materials i pintura d’un espai. Aquest punt es pot representar, si és necessari, amb algun croquis.